01-07-2020 - wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dwoma jezdniami S17

Dzisiaj o godzinie 11-stej została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na poprowadzenie ruchu dwoma jezdniami S17 na odcinku 4+049 -5+700.
Na tym odcinku kierowcy zamiast korzystać z tymczasowego objazdu po łącznicach węzła jadą docelową betonową jezdnią w kierunku Lublina.

27-06-2020 - roboty na budowie

Wykonawca kontynuuje prace z branży drogowej przy przepustach, dociążeniem i uszczelnianiem zbiorników, montowaniem ogrodzeń (siatki, furtki).

30-05-2020 - wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w miejscowości Ostrowik

Wykonawca planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na zamknięcie DK17 (przy nowo budowlanym węźle Ostrów) na potrzeby budowy lewego ronda węzła oraz w rejonie projektowanej DD25 w celu wybudowania przepustu pod jezdnią. Ruch zostanie poprowadzony poprzez skrzyżowanie z DP2716W (droga na Jatne) w celu dowiązania do budowanej S17, która w stanie istniejącym prowadzi ruch obu kierunkach prawą jezdnią.

23-05-2020 - prace w branżach teletechnicznej i energetycznej

Wykonawca kontynuuje prace branży

- teletechnicznej:

  • budowa kanału technologicznego od studni 75 do 76 od km 9+900 do km 10+100 (miejscowość Rudka),
     

- energetycznej:

  • w km 12+900 (miejscowość Wólka Mlądzka) - oświetlenie - układanie kabli, zabudowa fundamentów, montaż słupów.

14-05-2020 - Roboty drogowe.

Wykonawca przystąpił do układania nawierzchni betonowej na przewiązce w km 13+760 do 13+850 strona lewa, 5+555 do 5+645 strona prawa i 4+090 do 4+180 strona lewa.

07-05-2020 - czasowa organizacja ruchu

Dzisiaj o godzinie 10:00 Wykonawca wprowadził czasową organizację ruchu na puszczenie ruchu prawą jezdnią S17 oraz objazdami drogą DD18 i DD17 w miejscowości Wola Ducka w km od ok. 14+300.do ok 14+700.

02-05-2020 - wnioski o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów WD-1 i WD-2

24.04.2020 r. Wykonawca złożył dwa wnioski do Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Warszawie o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych:

  • Wiaduktu WD-1 w km 9+382 wraz z najazdami w zakresie km 0+000 do km 0+421 DP2709W
  • Wiaduktu WD-2 w km 14+232 wraz z najazdami w zakresie km 0+200 do km 0+600 DP2710W

Strony