12-11-2020 - ogrodzenia

Wykonawca kontynuje prace związane z budowa ogrodzeń, obecnie wykonywane są wygrodzenia herpetologiczne przy przepustach.

30-10-2020 - prace na budowie

Wykonawca w dalszym ciągu prowadzi prace porządkowe oraz wykończeniowe na terenie budowy:
- udrażnianie rowów,
- poprawki ogrodzeń,
- naprawy humusowania skarp oraz poboczy,
- wykonywanie zjazdów,
- prace porządkowe.

23-10-2020 - prace wykończeniowe

Wykonawca kontynuuje prace wykończeniowe na trasie głownej i drogach dojazdowych:
- plantowanie i humusowanie skarp,
- montaż ogrodzeń,
- prace brukarskie.

 

17-10-2020 - roboty naprawcze

Po ostatnich intensywnych opadach deszczu, Wykonawca prowadzi prace naprawcze:
- humusowanie i utwardzanie skarp;
- usuwanie rozmyć skarp i poboczy;
- naprawy i uzupełnianie zjazdów;
- udrażnianie rowów i przepustów;
- poprawki w zakresie ścieków skarpowych.

10-10-2020 - prace przy węźle "Wiązowna"

Trwają prace z branży zieleni przy węźle "Wiązowna
- przygotowanie terenu pod nasadzenia - rozkładanie agrowłókniny
- sadzenie roślin na rabatach - wierzba purpurowa
- sadzenie drzew formy piennej - lipa drobnolistna

26-09-2020 - prace w branży zieleń

Wykonawca kontynuuje prace w branży zieleń, takie jak:

- przygotowanie terenu pod nasadzenia - rozkładanie agrowłókniny
- sadzenie roślin na rabatach
- ściółkowanie rabat
- sadzenie drzew.

Strony