21-02-2020 - układanie chodników

Wykonawca przystąpił do układania chodników wzdłuż dróg dojazdowych DD01 i DD02 w miejscowości Góraszka oraz drogi wojewódzkiej DW721 w Wiązownie.

14-02-2020 - prace na obiekcie KD-2

Wykonawca zakończył betonowanie płyty chodnikowej nr 1 oraz kontynuuje montaż balustrad na obiekcie KD-2 w miejscowości Rudka w km 10+506.

04-02-2020 - badania nawierzchni betonowej

Trwają odwierty nawierzchni betonowej w celu oceny oceny funkcjonalnej ( wytrzymałość warstw, gęstość, odporność, etc.) na odcinkach trasy głównej S17, na których nie odbywa się ruch.