09-12-2019 - X Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna

5 grudnia 2019r. w Majdanie odbyło się X Forum Gospodarcze Gminy Wiązowna. Przybyłych gości powitał wójt gminy Wiązowna, podkreślając, że celem spotkania jest kształtowanie i zacieśnianie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami tworzącymi lokalny rynek a samorządem. Dzięki temu gmina będzie się rozwijała gospodarczo i naukowo.

Budowa dróg przyczynia się do rozwoju gospodarczego, dlatego też GDDKiA została zaproszona do wygłoszenia prelekcji dotyczącej realizowanych zadań na terenie gminy Wiązowna. Zastępca dyrektora ds. inwestycji Bartłomiej Ratyński przedstawił stan istniejący sieci dróg na Mazowszu oraz dodał ile tras jest obecnie w budowie i przygotowaniu. Następnie zaprezentował przebieg i postęp prac na realizowanych odcinkach tras S17 węzeł, Lubelska; S17 w.  Zakręt-w. Lubelska, S17 w. Lubelska – Kołbiel; S2 w. Wał Miedzeszyński – w. Lubelska i A2 w. Lubelska – obwodnica Mińska Maz.

Forum zakończyło się wręczeniem nagród „Zasłużony dla gminy Wiązowna”.

PREZENTACJA

15-11-2019 - roboty w branży mostowej

WS-2 w km 4+797:
- umocnienie stożków skarpowych;

T-3 w km 5+143:
- wykonywanie schodów skarpowych;

MS-4 w km 5+160:
- wykonywanie schodów skarpowych;

MS-5 w km 5+428:
- wykonanie asfaltu lanego;

02-11-2019 – planowane wdrożenie czasowej organizacja ruchu

W dniu 06.11.2019 r. ok. godziny 13:00 Wykonawca planuje wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami. Wprowadzona zmiana będzie polegała na poprowadzeniu ruchu z ul. Sołtana drogą dojazdową DD15 do ul. Żeromskiego.

19-10-2019 - prace na obiekcie MS-3

Wykonawca kontynuuje prace:
- zbrojenie płyt przepustowych
- szalowanie wnęk dylatacyjnych
- zbrojenie kap chodnikowych
- montaż desek gzymsowych i krawężnikach.

12-10-2019 - czasowa organizacja ruchu

W dniach 14-15.10.2019 r. w godzinach 9:00-14:00 (pomiędzy porannym a popołudniowym szczytem) Wykonawca planuje wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w związku z prowadzonymi robotami przy obiekcie WD-2 w Wólce Mlądzkiej w km 14+200.

Strony