28-09-2019- KD-2 - prace przy kładce

Wykonawca kontynuuje prace przy kładce dla pieszych w km 10+506 w miejscowości Rudka.
Trwają roboty przy zbrojeniu, deskowaniu i betonowaniu ustroju nośnego.