Sierpień 2017

  • Prowadzone były prace projektowe w zakresie projektu wykonawczego i STWiORB we wszystkich branżach
  • Realizowano prace związane z projektem geotechnicznym
  • Realizowano prace projektowe związane z opracowanej finalnej wersji projektu organizacji ruchu
  • Prowadzono prace nad finalną wersją koncepcji systemu zarządzania ruchem
  • Prowadzono prace związane z opracowaniem przedmiarów robót dla wszystkich branż
  • Prowadzono prace związane z opracowaniem ZPRS (zasadniczy przedmiar robót stałych)