13-04-2016 Odbyła się Rada Techniczna

Podczas rady, w której uczestniczyli  przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP), omówiono:

  1. aktualny stan zaawansowania prac projektowych
  2. sprawy finansowe
  3. archeologię

10-03-2016 Odbyła się pierwsza Rada Budowy

W radzie uczestniczyli: przedstawiciele GDDKiA, Wykonawcy (Strabag) oraz zespół zajmujący się nadzorem (MGGP). Poznano projektantów trasy, firmę MP Mosty Kraków. Omówiono postęp prac projektowych w stosunku do zaplanowanego programu, a także przewidywany postęp prac i robót na kolejny miesiąc. Poruszono sprawy finansowe.

Pierwsze spotkanie koordynacyjne

Dnia 10 lutego 2016 roku odbyło się pierwsze spotkanie koordynacyjne, w celu omówienia spraw organizacyjnych.
Uczestniczyli w nim przedstawiciele Zamawiającego, Nadzoru i Wykonawców.

27-01-2016 Podpisano umowę na realizację trzech kolejnych odcinków S17 od węzła Lubelska do Garwolina

Umowę podpisali: Waldemar Wójcik w imieniu firmy Strabag (pierwszy z lewej)
oraz Anna Wysocka i Zbigniew Szepietowski reprezentujący GDDKiA.

Konsorcjum firm Strabag i Strabag Infrastruktura Południe zajmie się realizacją dwóch odcinków:
od w. Lubelska do początku obwodnicy Kołbieli (ok. 15,2 km, wartość ok. 370,5 mln zł)
oraz obwodnicą Kołbieli (8,7 km, ok. 225,5 mln zł).
Zgodnie z umową wykonawcy mają 34 miesiące na oddanie inwestycji do użytkowania
(nie wlicza się okresów zimowych od 15 grudnia do 15 marca przypadających na prace w terenie)
co oznacza, że kierowcy będą mogli skorzystać z trasy w połowie 2019 roku.
Realizacja inwestycji w trybie projektuj i buduj oznacza iż wykonawca opracuje dokumentację projektową,
uzyska decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej, a następnie wybuduje trasę.

Przewidywany termin podpisania umów z Wykonawcami

W dniu 10 grudnia 2015 r. poznaliśmy Wykonawce Robót tj.:
Lider - STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków,
Partner - STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o.
Wysoka ul. Lipowa 5a, 52-200 Wrocław

 

Strony